Høring av Regionalplan for Friluftsliv og Naturforvaltning 2017-2024

Sti og skilt

Planforslaget for Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 ble behandlet i fylkesutvalget i møtet 29. november 2016.  

Utvalget fattet følgende vedtak:

  1. Høringsutgaven til Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 godkjennes og sendes ut til offentlig ettersyn og høring.
  2. Høringsfristen settes til 28. februar 2017.

Planforslaget blir med dette lagt ut til høring.

Høringsutkast.pdf (36,38 MB)
Saksfremlegg.pdf (287,49 kB)
Saksprotokoll.pdf (200,77 kB)

Planens temakart kan finnes igjen på  Temakartportalen.

Uttalelser til planen sendes til firmapost@rogfk.no senest 28. februar 2017.

Del denne artikkelen på: