Regionalt planforum

Regionalt planforum er en møteplass mellom kommunene og regionalt nivå for å sikre god samhandling i planprosessene, gjøre planleggingen mer forutsigbar og å redusere konfliktnivået.

Ansvaret for etablering og drift av et regionalt planforum er lagt til fylkeskommunen. Foruten kommunene kan myndigheter med innsigelsesadgang delta i planforum.

Hvilke saker kan tas opp i regionalt planforum?

Planforumet er en arena for dialog om større kommunale planer, dvs. kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner i kommunal regi, for eksempel større områdeplaner, sentrumsplaner og lignende. Det forventes at det i første rekke er de kommunene som selv melder inn saker som møter i det aktuelle møtet i planforum.

Møteplan og frister

Planforum avholdes første onsdag hver måned. Planforum avholdes i fylkeskommunens administrasjonsbygg i Stavanger.
Frist for innmelding av saker er senest 2 uker før møte i planforum. Frist for innsending av relevant skriftlig materiale og kart er senest 1 uke før møte i planforum.

Saker meldes til planforum@rogfk.no

 Se møtekalender her
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson