Regionale interesser i planleggingen

Rogaland fylkeskommune uttaler seg til alle plansaker.
Noen viktige interesser og ansvarsområder (innsigelsesmyndighet etter Plan- og bygningsloven) kan du lese mer om her:

Del denne artikkelen på: