Bomiljøveileder

Bomiljøveileder

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en bomiljøveileder som skal være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å sikre nødvendig kvalitet i boligprosjekter. Den kan brukes av administrasjon, politikere og utbyggere som hjelp ved evaluering av det bygde og i planlegging av nye boligområder. Du kan lese den her: Bomiljø og kvalitet

Følgende kvalitetskriterier er lagt til grunn for vurdering av bokvalitet:

  • Overordnet nivå
  • Tilgjengelighet og universell utforming
  • Folkehelse og sosial kvalitet
  • Teknisk kvalitet
  • Arkitektonisk kvalitet og estetikk
  • Bruk av stedets kvaliteter
Del denne artikkelen på:
Bomiljø og kvalitet veileder (2,93 MB)
Kontaktperson