VRI-maler

Prosjektbeskrivelser må utarbeides i samarbeid med en av våre kompetansemeglere. Skjema for forprosjekter og nettverksmøter finner dere her. Søknad om støtte til student-til-låns fylles direkte inn i www.regionalforvaltning.no etter avtale med kompetansemegler og/eller prosjektleder for VRI Rogaland.

Viktig info: Forskningsrådet har stengt søknadsportalen for innlevering av forprosjekter. Forhåpentligvis åpner den i løpet av uke 21. NFR har utarbeidet en ny mal for forprosjekter som skal brukes av alle mobiliseringsprosjektene i FORREGION-programmet (som i Rogaland heter VRI). Ny mal finner dere nedenfor. Ta kontakt med kompetansemegler for å komme i gang.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson