VRI-maler

Prosjektbeskrivelser må utarbeides i samarbeid med en av våre kompetansemeglere. Skjema for forprosjekter og nettverksmøter finner dere her. Søknad om støtte til student-til-låns fylles direkte inn i www.regionalforvaltning.no etter avtale med kompetansemegler og/eller prosjektleder for VRI Rogaland.

Viktig info: NFR har utarbeidet en ny mal for forprosjekter som brukes av alle mobiliseringsprosjektene i FORREGION-programmet (som i Rogaland heter VRI) etter 31. mai. Ny mal finner dere nedenfor. Ta kontakt med kompetansemegler for å komme i gang.

Fra 31. mai vil støtte til forprosjekt gis i form av bagatellmessig støtte. Egenerklæring om bagatellmessig støtte må derfor leveres som vedlegg til søknaden. Finn malen under.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson