Norwegian Tunnel Safety Cluster har fått Arena-status

Norwegian Tunnel Safety Cluster har fått Arena-status

Norwegian Tunnel Safety Cluster fikk i dag status som Arena-klynge i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet Dilek Ayhan som presenterte den gode nyheten. Prosjektleder Atle Riskedal (Validé AS), prosjekteier ved Marita Eik (SASIRO AS), prosjektleder for VRI Rogaland Hilde Uppstad (Rogaland fylkeskommune) og delprosjektleder Helen Roth (Rogaland fylkeskommune) var til stede under arrangementet. (Foto: Hans Kristian Torske)

I dag klokken 12.30 ble det klart at Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) er en av totalt fire klynger som får Arena- eller NCE-status i 2016. Klyngen får dermed støtte og oppfølging gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. 

NTSC har kommet gjennom et svært trangt nåløye og fått innvilget sin søknad på første forsøk.

Totalt kom det inn 52 skisser til klyngeprogrammet i årets utlysning, sju av disse skissene var fra Rogaland. Totalt 27 søkere ble anbefalt å sende inn fullstendig prosjektsøknad, der Norwegian Tunnel Safety Cluster var et av to prosjekter fra Rogaland. Til slutt var det fire klyngeprosjekter som slapp gjennom nåløyet - tre Arena-prosjekt og ett NCE-prosjekt.

Med midler fra Norwegian Innovation Clusters vil vi nå kunne legge enda bedre til rette for, utløse og forsterke utviklingsaktiviteter i tunnelklyngen vår.

- Dette er en flott nyhet, sier seniorrådgiver Helen Roth. 

- Dette vil bidra til økt omstillingsevne, sikre allerede eksisterende arbeidsplasser og skape nye, sier hun.
- Videre sikrer vi at det kommer ny kunnskap og kompetanseheving på feltet tunnelsikkerhet, noe som vil gi tryggere tunneler for oss alle sammen.

 Les mer om tunnelsikkerhet på nettsidene til fylkeskommunen. 

 Les pressemeldingen fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

Bakgrunn: 

I 2012 gjorde fylkestinget i Rogaland følgende vedtak:

"Det skal bygges flere undersjøiske tunneler i regionen de kommende årene. I den forbindelse er det viktig at sikkerhet og beredskap blir ivaretatt. Fylkeskommunen vil ta initiativ til å etablere et samarbeid mellom staten, nødetatene, fylkeskommunen, kommuner og private slik at regionen er sikret god beredskap og kompetanse."

Arbeidet med tunnelsikkerhet har følgende milepæler:

  • Å få etablert en klynge for tunnelsikkerhet
  • Å utvikle Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) til å bli et nasjonalt kompetansesenter for trening og opplæring i tunnelssikkerhet
  • Å få etablert en fullskala øvingstunnel i Mekjarvik
  • Å utvikle og bygge kompetanse på området tunnelsikkerhet gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson