veivalg

Handlingsprogram næring

Rogaland fylkeskommune har rollen som regional utviklingsaktør og bruker øremerkede midler til utviklingsarbeid. Midlene til næringsutvikling er egne midler bevilget over fylkeskommunens budsjett og midler fylkeskommunen får fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 

Arbeidet med regional utvikling skal bidra til at de planene og strategiene som fylkestinget har vedtatt, blir gjennomført.

Handlingsprogram næring (HP Næring) er verktøyet som blir brukt for å nå målene i de ulike planene og strategiene. Disse er: Regionalplan for næringsutvikling, Regionalplan for landbruk, Regionalplan for energi og klima (næringsrelatert del), Akvakulturstrategi for Rogaland, FoU- strategi for Rogaland og reiselivsstrategi for Rogaland. En Bioøkonomistrategi er under planlegging og vil også bli en viktig satsing i Handlingsprogram næring.

Handlingsprogrammet fokuserer hvert år på ulike områder fylkeskommunen i samarbeid med Innovasjon Norge Rogaland og Fylkesmannens landbruksavdeling vil ha løftet fram og tilrettelagt for næringsutvikling. I 2018 er følgende områder løftet fram: mat, reiseliv, klynger og nettverk.

Klikk her for en oversikt over støtte bevilget over HP Næring fra 2011-2018.

Du finner ytterligere informasjon og detaljer om HP Næring 2018 i artikkelen under.

HP Næring 2018 ble enstemmig vedtatt i Regional- og kulturutvalget (RKU) 8.februar.

Kontaktperson