Handlingsprogram næring

Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. For gjennomføring av regionale planer og strategier på dette området utarbeider fylkeskommunen hvert år i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge Rogaland et Handlingsprogram næring (HP Næring).

Hovedformålet med HP Næring er å bruke midler tilgjengelig for næringsutvikling på prosjekter/tiltak som bidrar til å nå målsettingene i Regionalplan for næringsutvikling, Regionalplan for landbruk, Regionalplan for energi og klima (næringsrelatert del), Akvakulturstrategi for Rogaland og Reiselivsstrategi for Rogaland.

HP Næring 2017 ble enstemmig vedtatt i fylkestinget 25. oktober 2016. HP Næring 2017 kan lastes ned her!

I tråd med fylkestingets vedtak vil prosjekter/tiltak som bidrar til bærekraftig omstilling, økt verdiskaping og som bidrar til å sikre/skape arbeidsplasser ut fra de regionale strategiene og planene bli prioritert i 2017.

HP Næring 2017 prioriterer støtte til prosjekter/tiltak som bidrar til:

  • å sikre arbeidsplassser i eksisterende bedrifter
  • å skape nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter
  • flere levedyktige oppstartsbedrifter
  • å mobilisere bedrifter til å samarbeide inn mot nye markeder
  • å styrke regionen som attraktiv forretningsadresse
  • å fremme fornybar og ny teknologi som bidrar til et grønt skifte
Tidligere handlingsprogram:

HP Næring 2016
HP Næring 2015
HP Næring 2014
HP Næring 2012-2013

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson