Utlysning av prosjektmidler - HP Næring 2017

Rogaland fylkeskommune lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram næring 2017.

Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. For gjennomføring av regionale planer på dette området har fylkeskommunen i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge Rogaland utarbeidet et Handlingsprogram næring 2017 (HP Næring 2017). HP Næring 2017 har vært ute på høring og ble enstemmig vedtatt i Fylkestinget 25. oktober 2016.

Søknader sendes inn til næringsavdelingen via internettportalen www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist: 10. januar 2017
Økonomisk ramme: Ca. 3 millioner kroner til igangsetting av nye prosjekter/tiltak i 2017.

Det er viktig at søknaden skrives på en slik måte at den kan leses selvstendig, uten at saksbehandler må se i vedlegg for utfyllende informasjon. Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil ikke bli behandlet. Fyll derfor inn all informasjon som blir etterspurt og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet og i utlysningsteksten.  

Har du et prosjekt som skal videreføres?
Ta kontakt med din saksbehandler i Rogaland fylkeskommune før søknadsfristen går ut!

 

Lenker til relevante dokumenter:

Fullstendig utlysningstekst (pdf)
HP Næring 2017 (pdf)
Fremgangsmåte for innsending av søknad (pdf)
Kontaktopplysninger (pdf)

 

Relevante planer og strategier:

Regionalplan for næringsutvikling
Regionalplan for landbruk
Regionalplan for energi og klima
Akvakultursstrategi for Rogaland
Reiselivsstrategi for Rogaland

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson