Utlysning av prosjektmidler Handlingsprogram næring 2019

Illustrasjonsbilde veivalg

Rogaland fylkeskommune lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram næring 2019.

Da det er midler igjen i støtteordningen "Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene" etter første utlysning, lyses de resterende midlene ut fra 1. august. Omsøkte prosjekt behandles fortløpende. 

Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. For gjennomføring av regionale planer og strategier på dette området har vi i partnerskap med fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge utarbeidet et Handlingsprogram for 2019 (HP Næring 2019). 

Styringsdokumentene for HP Næring 2019 er regionale planer og strategier som fylkestinget har vedtatt. Prosjekter som mottar støtte fra HP Næring 2019 må kunne forankres i disse.

Her finner du  aktuelle planer og strategier.

 Regionalplan for næringsutvikling har definert resultat- og samfunnsmål innenfor fem ulike innsatsområder og drivere:

 • Innovasjon og innovasjonsstruktur
 • Kompetanse og rekruttering
 • Internasjonalisering
 • Naturressurser
 • Infrastruktur

Støtteordning:
Fra 1. august 2019 lyser vi ut midler til støtteordningen

HP Næring – Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

Støtteordningen gjelder kommunene Bokn, Vindafjord, Finnøy, Utsira, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Kvitsøy, Lund og Sokndal.

Partnerskapet (Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Rogaland) har for 2019 valgt å prioritere prosjekter og tiltak hovedsakelig innenfor tre innsatsområder:

 • Mat
 • Reiseliv
 • Bioøkonomi
Mat og reiseliv

Prosjektene som får støtte skal føre til:

 • økt produktutvikling og/eller produktpakking
 • bedret logistikk og distribusjon
 • ny kunnskap, kompetanse, rekruttering og/eller forskning
Bioøkonomi

Prosjektene som får støtte skal føre til:

 • utvikling av fôr og fôr-ressurser til jordbruks- og havbruksnæringen.
 • avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff – sirkeløkonomi
 • økt lokal foredling av råvarer fra landbruk og havbruk

Krav til søknaden

Søknaden skal sendes elektronisk via   www.regionalforvaltning.no, under fanen "Støtteordninger".

Flerårige prosjekt som søkte om støtte i 2018 eller tidligere, bes kontakte Heidi Skifjell.

Ytterligere informasjon kan fås ved å ta kontakt med Heidi Skifjell, e-post: heidi.skifjell@rogfk.no , eller mob. 975 02 974

Søknadsfrist: ut året 2019 (søknader behandles fortløpende)
Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson