Kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer

Kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer

Arbeidet med å implementere bioøkonomistrategien som ble vedtatt i oktober 2018, er i full gang. I samarbeid med Biorådet inviterer Rogaland fylkeskommune til en konkurranse for å få kartlagt biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i fylket. 

Biorådet ble opprettet som et ledd i implementering av strategien. Tre arbeidsgrupper jobber med strategiens tre hovedinnsatsområder:
(1) utvikling av regional fôrproduksjon til jordbruks- og havbruksnæringen,
(2) foredling av råvarer fra landbruk og havbruk, og
(3) utnyttelse av avfall og restråstoffer som ressurs i en sirkeløkonomi.

Ett av tiltakene i bioøkonomistrategiens handlingsplan er en systematisk kartlegging av restråstoffer og avfall i Rogaland som kan bli brukt i den sirkulære bioøkonomien og bli foredlet til produkt.

Rogaland fylkeskommune og arbeidsgruppen for avfall/restråstoff som ressurs lyser i denne forbindelse ut en konkurranse om leveranse av oppdraget. Arbeidsgruppen består av representanter fra Lyse, IVAR, Nibio, Norsk Protein, Blue Planet, Jæren Biogass AS og UiS. Resultatene fra kartleggingen vil bli presentert på en konferanse om utnyttelse av biologiske restråstoffer høsten 2019.

Interesserte finner konkurransen her. Frist for levering av tilbud er 7. juni 2019.

Del denne artikkelen på: