Fylkesnettverket for entrepenørskap samlet i Rogaland

fylkesnettverket for entrepenørskap

Fylkesnettverket for entrepenørskap

Rogaland fylkeskommune har vært vertskap for fylkesnettverket for entreprenørskap i Norge. Deling av kunnskap, og erfaringer om arbeidet rundt samhandling i virkemiddelapparatet i de forskjellige fylkene stod på programmet for to dagers samlingen. I tillegg ble samhandling internt i fylkene og rollen som regional utviklingsaktør diskutert. 

Nettverket er nokså nyetablert, og det ble derfor også brukt tid på diskusjoner om nettverkets formål. Vi fikk besøk av Business Lillestrøm, ved Kristin Uvaag Tufte, som presenterte sitt arbeid. Gode diskusjoner med Jeanett Sandmo, strategiansvarlig for gründerdivisjon til Innovasjon, om roller og oppdrag. Det ble også gitt en presentasjon av digitale verktøy og de nyeste endringer fra Lean Business Platform.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson