Eierskap og samarbeid

Rogaland fylkeskommunes eierskap omfatter like i underkant av 40 foretak, selskap og samarbeid. I all hovedsak er fylkeskommunens eierandeler etablert etter invitasjon fra eksterne parter. Bare et lite antall er initiert av fylkeskommunen.  

Les mer >
Kontaktperson