Næringsutvikling

Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. Vi har følgende tre regionale planer og tre strategier å forholde oss til:

Hvert år utarbeider vi et felles handlingsprogram for planer og strategier som berører næringsutvikling: 

I tillegg er følgende planer/strategier under utvikling:

  • Regionalplan sjøareal havbruk (les mer her)
  • Bioøkonomistrategi for Rogaland
Eierskap og samarbeid

Rogaland fylkeskommunes eierskap omfatter om lag 40 foretak, selskap og samarbeid. I all hovedsak er fylkeskommunens eierandeler etablert etter invitasjon fra eksterne parter. Bare et lite antall er initiert av fylkeskommunen.  

Les mer >
Kontaktperson