Oppstart av fredningssak for Haugesund folkebibliotek

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av fredningssak for Haugesund folkebibliotek, Kirkegata 151 Haugesund kommune. Frist for tilbakemelding er 20. juli 2014

Se flere detaljer i situasjonskartet (pdf)

Bakgrunn for fredningen
Haugesund folkebibliotek er tegnet av en av Haugesunds viktigste etterkrigsarkitekter, David Sandven. Folkebiblioteket stod ferdig i 1967, og regnes som et av hans hovedverk. Bygningen er tegnet som et helhetlig kunstverk, der arkitekten har vært ansvarlig for design og utforming av både eksteriør, interiør og inventar. Arkitekturens forhold mellom form og funksjon fremheves som en styrke ved bygget. Rogaland fylkeskommune begrunner fredningen av Haugesund folkebibliotek med bygningens høye kulturhistoriske verdi.

 Et fredningsforslag blir lagt ut til høring etter fristen og sendes til berørte parter.

Nærmere opplysninger og kontakt
Signe Oddbjørg Råen, signe.oddbjorg.raen@rogfk.no
rådgiver seksjon for kulturarv
telefon: 51 51 66 05

Del denne artikkelen på: