Statistikk for folkebibliotek

Over 2.7 millioner besøkte folkebibliotekene i Rogaland i 2014, en oppgang på nesten en halv million fra 2013.

Stavanger hadde klart størst vekst etter nyåpningen av 1. etasjen på Sølvberget, men selv uten den store oppgangen i Stavanger viser totaltallene for fylket en oppgang.

Rogaland har 46 ulike folkebibliotek, minst ett i hver kommune. Bibliotekene er veldig forskjellige – alt fra Utsira som har en 0,75 % stilling til Stavanger som har over 50 stillinger Til sammen er det 167 stillinger ved folkebibliotekene i fylket. Noen bibliotek som Bokn og Sokndal er såkalte kombinasjonsbibliotek. Det betyr at folkebiblioteket er samlokalisert med skolebiblioteket.  

Besøk i biblioteket

I 2014 hadde folkebibliotekene et samlet besøk på over 2.7 millioner. Dette er en oppgang på 478 881 fra 2013. I tillegg til økningen i Stavanger er det kjekt å se at både Sandnes og Sauda har langt flere besøkende enn sist år.

Det er stor aktivitet i bibliotekene, 1344 arrangementer med totalt 72 536 deltakere. Dette er også en stor oppgang fra 2013 – hele 215 flere arrangementer og nesten 25 000 flere deltakere. Mange bibliotek har stor oppgang i antall arrangement. Dette vitner om aktive bibliotekansatte i hele Rogaland, der bibliotekene er aktive bidragsytere i lokalsamfunnene.

Utlån i biblioteket

Det samlede utlån var på over 2.3 millioner. Dette er en liten nedgang på ca 14 000 fra 2013. De fleste bibliotek ligger på det samme utlånet som de hadde sist år. Dette er bra med tanke på at bibliotekutlånet generelt går ned i hele landet.  

Leserundersøkelser - Vi leser!

93 % av befolkningen leste minst en bok i fjor. 63 prosent av dem som leser bøker en gjennomsnittsdag leser skjønnlitteratur.

Det utføres hvert år ulike undersøkelser som sier noe om lesevanene i befolkningen. Vi ønsker å presentere leserundersøkelsene fra Norsk mediebarometer og fra Bokhandlerforeningen.

Hovedfunn i leseundersøkelse til  Norsk mediebarometer 2014

  • 25 prosent leser trykte bøker en gjennomsnittsdag.
  • Andelen som leser bøker har vært nokså lik de seinere åra.
  • Jenter og kvinner er de ivrigste bokleserne.
  • Mest boklesing blant dem med høy utdanning.
  • Skjønnlitteratur leses mest, både blant kvinner og menn.

Hovedfunn i  Leserundersøkelsen 2014

  • 93 % av befolkningen leste minst en bok i fjor.
  • Vi leser i snitt 17 bøker hver. 60 prosent leser inntil 10 bøker i året og 40 % leser flere enn ti bøker.
  • Bokleseren (=93%) leser 14 bøker på norsk og 4 bøker på andre språk enn norsk.
  • 73 prosent av de som har barn under 10 år i husstanden, leser for barna daglig eller minst 2-3 dager i uken.
  • 40 prosent av befolkningen lånte bøker i fjor.
Del denne artikkelen på: