Statistikk

Hvert år har fylkesbiblioteket ansvar for å samle inn data fra fylkets grunnskoler, videregående skoler og folkebibliotek. Disse tallene sendes til Nasjonalbiblioteket og blir en del av den nasjonale statistikken.

Vi presenterer hovedtrekkene ved folkebibliotekstatistikken, ser på bibliotekutviklingen for de videregående skolene og oppsummerer statistikken for grunnskolene i fylket. Målsetningen er at de områder som trekkes fram kan bidra til diskusjon over status i de enkelte bibliotek og kommune.

Nasjonale leserundersøkelser

Det utføres hvert år ulike undersøkelser som sier noe om lesevanene i befolkningen.

Hovedfunn i Norsk mediebarometer

- 23 prosent leser trykte bøker en gjennomsnittsdag
- Mest boklesing blant dem med høy utdanning
- Skjønnlitteratur leses mest, både blant kvinner og menn 

Hovedfunn i Bokhandlerforeningens leserundersøkelse

- 90 (93) % av befolkningen leste minst en bok i fjor
- 40 % leser flere enn ti bøker i året
- 36 (40) % av befolkningen lånte bøker i fjor
- 15 (12) % av befolkningen leste minst en e-bok i fjor
- Hvorav 2 e-bøker på norsk og 5 e-bøker på andre språk
  (2014 tall i parentes)

Andre statistikkbaser 

For sammenlikning med nasjonale trender kan du også bruke  Kostra-statistikken hos Statistisk sentralbyrå eller  statistikksidene hos Nasjonalbiblioteket.

I 2014 viser bibliotekstatistikken en nedgang i utlån av bøker. 

Les mer >

Over 2.7 millioner besøkte folkebibliotekene i Rogaland i 2014, en oppgang på nesten en halv million fra 2013.

Les mer >

Skolebibliotekene i grunnskolen lånte ut 758 088 bøker i 2014

Les mer >

I 2016 lånte folkebibliotekene i Rogaland ut 86 935 e-bøker. Dette er en økning på rundt 30% fra 2015. Skolebibliotekene i de videregående skolene som benytter seg av tjenesten lånte ut 1153 e-bøker. Dette er en nedgang på 20 %. 

Les mer >
Kontaktperson