Statistikk

Hvert år har fylkesbiblioteket ansvar for å samle inn data fra fylkets grunnskoler, videregående skoler og folkebibliotek. Disse tallene sendes til Nasjonalbiblioteket og blir en del av den nasjonale statistikken.

Nasjonalbibliotekets oversikt over statistikk for folkebibliotek 

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på nettsidene, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning. 

Endringer i bibliotekstatistikken i KOSTRA 

Sentrale data fra folkebibliotekstatistikken for 2016 er publisert av Statistisk sentralbyrå i KOSTRA

Det er gjort endringer i publiseringen av blant annet utlånstall i KOSTRA. Utlånstallene i KOSTRA for 2016 omfatter kun førstegangslån, ikke fornyelser, og er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år. 

Nasjonale leserundersøkelser 2016 

Det utføres hvert år ulike undersøkelser som sier noe om lesevanene i befolkningen.

Hovedfunn i Norsk mediebarometer

25 prosent (23 % 20015) leser papirbøker en gjennomsnittsdag, 26 prosent medregnet e-bøker. 

Andelen som leser bøker har vært nokså lik de seinere åra. Jenter og kvinner er de ivrigste bokleserne.

Mest boklesing blant dem med høy utdanning. Skjønnlitteratur leses mest, både blant kvinner og menn.

Hovedfunn i Bokhandlerforeningens leserundersøkelse

- 90 (93) % av befolkningen leste minst en bok i fjor
- 40 % leser flere enn ti bøker i året
- 36 (40) % av befolkningen lånte bøker i fjor
- 15 (12) % av befolkningen leste minst en e-bok i fjor
- Hvorav 2 e-bøker på norsk og 5 e-bøker på andre språk
  (2014 tall i parentes)

Litt i underkant av 3 millioner besøkte folkebibliotekene i Rogaland i 2016. 

Les mer >

I 2016 viser bibliotekstatistikken hele 50 110 utlån av bøker.

Les mer >

Skolebibliotekene i grunnskolen lånte ut 802 887 bøker, fag- og skjønnbøker mot  846 163 bøker i 2015 

Les mer >

I 2016 lånte folkebibliotekene i Rogaland ut 86 935 e-bøker. Dette er en økning på rundt 30% fra 2015. Skolebibliotekene i de videregående skolene som benytter seg av tjenesten lånte ut 1153 e-bøker. Dette er en nedgang på 20 %. 

Les mer >
Kontaktperson