Utlånssystem for e-bøker, kravspesifikasjon

Rogaland fylkeskommune har lyst ut anbud for innkjøp av nytt utlånssystem for e-bøker i bibliotekene i Rogaland. 

Kravspesifikasjonen og de øvrige anbudsdokumentene er offentliggjort i Mercell. For bibliotek og andre som er interessert i hvilke krav vi stiller til systemet, legger vi også kravspesifikasjonen her. 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson