Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle tjenestetilbudet i de kommunale folkebibliotekene i Rogaland.

Les mer >
Kontaktperson