Nye kunstprosjekter på videregående skoler i Sandnes

Kunst på vegg i skolekantine

Utsmykkingen Polytop av Njål Lunde, fra kantina på Gand videregående skole. UV-trykk på lyddempende Makustik veggplater. Foto: Njål Lunde.

På Gand og Sandnes videregående skoler er det nylig ferdigstilt kunstneriske utsmykkinger i forbindelse med nybygg. Utvalget for utsmykking i fylkeskommunen har vært på befaring på begge skolene. Her er en smakebit på det som utvalget fikk se.

Variasjon over Gisketjern er tittelen på utsmykkingen laget av Geir Egil Bergjord på Sandnes videregående skole.

Kunstneren ønsket at bildene skulle balansere mellom et abstrakt formspråk og noe gjenkjennbart hentet fra skolens nærmiljø. Han valgte å bruke en serie fotografier av refleksjoner i Gisketjern som ligger nær skolen. Fotografiene er printet på 28 formskårne plater og plassert 17 forskjellige steder i nytt og eldre bygg.

Fra-befaring-Sandnes-Utsykking-Bergjord_reference

Geir Egil Bergjords utsmykking på Sandnes videregående skole. Foto RFK

Alle bildeplatene har organiske former og danner en kontrast til byggets stramme linjer. I tillegg er de plassert på uvante plasser, som høyt oppe på veggen, i hjørner og gir visuelle overraskelser, som om naturen trenger inn der vi ikke venter det. Kunstnerens mantra som fotograf er: «Dersom du flytter deg og ser en gang til, ser ting annerledes ut» og dette knytter også an til viktige aspekter ved utdanning og det å søke kunnskap.

Fra-befaring-Sandnes-Utsykking-Bergjord-2_reference

Geir Egil Bergjords utsmykking på Sandnes videregående skole presentert av kunstkonsulent Thorunn Thrall. Foto RFK

På Gand skole har kunstneren Njål Lunde laget utsmykkingen Polytop.

Tittelen er hentet fra geometriens verden og er en fellesbetegnelse for mangesidige geometriske figurer. Disse figurene går igjen i alle bildene som vi finner i resepsjonen, kantina, og trappegangen i nybygget. På kantineveggen ser vi en astronaut som trekker seg etter en geometrisk figur og kunstneren knytter motivet til Gands fagprogram med data og elektronikk-faget der romteknologi er en av mange mulige karriereveier.

Njaal-Lundes-utmykking-paa-Gand-Polytop-fra-trappegangen_reference

Polytop, utsmykking på Gand videregående fra trappegang, UV-trykk på hvitbeiset bjørkefiner. Foto: Njål Lunde.

Det er mange referanser og mye å oppdage i Lundes bilder som oppfinneren Buckminster Fullers geodetiske kuppel og verdens første bærbare «pacemaker» laget av den norsk-amerikanske elektro-ingeniøren Earl Bakken i 1957 (samme år som Sovjetunionen sendte sputnik i bane rundt jorda). Oppfinnelsene er knyttet til årstall og hendelser i Gands og Sandnes yrkesskoles historie. Her vekkes både nysgjerrighet og inspirasjon!

Se flere bilder på Lundes nettside her.

Fylkeskommunens utvalg for kunstnerisk utsmykking og kunstneriske konsulenter

Utvalget som ledes av Anja Berggård Endresen (V) har ansvar for utsmykking i fylkeskommunale bygg og godkjenner kunstplaner ved de enkelte skolene. På Sandnes og Gand, som på andre skoler, har lokale kunstutvalg jobbet med først å lage kunstplan og så en konkurranse, for å finne den rette kunstner og prosjekt. Dette arbeidet ledes av oppnevnte kunstkonsulenter.

På befaringene 13. januar tok kunstkonsulent Hege Tapio oss med på visning av utsmykkingen på Gand skole som hun har hatt ansvar for. Thorunn Thrall har vært kunstkonsulent på Sandens skole og sto for omvisningen der.

Kunstutvalget-paa-befarinng-paa-Gand-13.-januar_reference

Kunstutvalget med kunstkonsulent Hege Tapio til venstre foran et av bildene i Lundes utsmykking på Gand videregående skole. Foto: RFK

Dette var en veldig nyttig og lærerik gjennomgang for utvalget som vanligvis har møtene sine i fylkeshuset i Stavanger. Hele utvalget var til stede og i tillegg til leder Anja Berggård Endresen, deltok Karoline Emmerhoff, (representant fra Norske Kunsthåndverkere Vest Norge, NKVN),  Bernhard Østebø (representant fra Bildende Kunstneres forening i Rogaland, BKFR), Renee Thomassen (fra Rogaland fylkeskommune, Avdeling for bygg og eiendom og Borgfrid Møen (RFK, Kulturavdelingen). I tillegg deltok Torunn Thrall, kunstkonsulent for Sandens vgs, Hege Tapio, kunstkonsulent for Gand vgs, Anne-Kjersti Hermanrud, kunstkonsulent for Karmsund vgs og Kristel Talv, prosjektkoordinator, Rogaland kunstsenter.

Av Borgfrid Møen

Del denne artikkelen på: