Tre millioner kroner fordelt til kunst- og kulturtiltak i Rogaland i 2019

Foto: Elisabeth Tønnessen

Regional- og kulturutvalget behandlet i sitt møte 29. mai andre runde med fordeling av midler til Allment kulturarbeid for 2019.

Det kom inn 56 søknader innen fristen, med en total søknadssum på kr.3 698 350,-. Av disse ble 29 søknader tildelt midler, totalt kr. 1 415 000,-. 

Den geografiske spredningen av søkere viser at storparten av søknadene kommer fra Nord-Jæren eller er turnésøknader. Det var fem søknader fra Haugalandet, tre søknader fra Ryfylke og én søknad fra Jæren i denne runden. Det var ingen søknader fra Dalane. Kunstfeltet i Rogaland er i stor grad sentrert rundt de store byene, spesielt på Nord-Jæren og på Haugalandet. Samtidig viser søknadsmassen at det er mange søknader om tilskudd til turnéer, noe som kommer større deler av fylket til gode.

Søknadsmassen viser at det er stor aktivitet innen kunstfeltet i fylket, spesielt innen musikk, visuell kunst og scenekunst, og det er mange søknader om turnéstøtte, også innen andre kunstfelt enn musikkfeltet.

Det følgende viser noen eksempler på innvilgede søknader fra de ulike delene av fylket, og viser også kvaliteten og mangfoldet i kulturlivet i Rogaland:

Ryfylke:                    

1999-2019 Flørli 20 år 1. sep. – Visjoner, frivillighet og kunst

2019 er året for å feire 20 år med visjoner om nye muligheter på Flørli, frivillighet og kunst. Feiringen vil foregå lørdag 10 og søndag 11 August, med performancekunst-improvisasjoner, foredrag, visning av filmer, presentasjon av bok prosjekt og musikkimprovisasjoner her og der i bygda, en konsert og innvielse av Amfi. I 2018 feiret Lyse Energi 100 år og Hallen ble bekreftet reddet fra rivnings planer. Flørli gjenoppstår og interesse for bygda vokser som turistattraksjon, møteplass for ekstremsport, sin krafthistorie og sine 4444 trappetrinn rett opp til fjells.

Haugalandet:          

Lysende hoder på Utsira fyr – Utsira kommune

Oppføring av faste lysende hoder i regi kunstner Christian Sunde. Lysende hoder var opprinnelig en del av kulturbyprosjektet Stavanger2008 og læringsprosjekt sammen med Utsira Skole. Kunsten var

kun ment å vare ut året. Mange Sirabuer, reiselivaktører og tilreisende ønsker at de lysende hoder skal få lyse fast på Utsira sammen med prøveprosjekt nye sveip fra fyrlykta til Utisra fyr. Rogaland fylkeskommune har bistått med å få lys i fyret sammen med Kystverket. RFK finansierer også et prosjekt med fokus på mat og reiseliv på Utsira. Åpning av kunstverk er tenkt i forbindelse med Utsira Fyr sitt 175 årsjubileum i 2019.

Turné:                       

Kirketurne Rogaland Tortusa Breistein 2019 – John Derek Bishop

Tortusa er aliaset til elektronisk musiker, komponist og produsent John Derek Bishop fra Stavanger. Inge W. Breistein er saksofonist og komponist fra Bergen. Duoen planlegger en lokal turné i Rogaland i oktober 2019 hvor konsertene vil foregå i kirker. Alle konsertene vil bli spilt inn, dokumentert på film og satt sammen til en serie musikkvideoer. Musikken har et elektroniskeksperimentelt uttrykk og henviser til sjangre som Ambient, elektronika og nordisk jazz. Duoen jobber med improvisasjon rundt egne komposisjoner og satte rammeverk. Live-sampling av akustisk saksofon er kjernen i det elektroniske og bidrar til et dynamisk spennende samspill mellom de to utøverne.

Konserter i Sola, Rennesøy, Egersund, Bryne og Stavanger.

Nord-Jæren:            

Sektor – Stavanger friteater

Bør ikke noen spille teater om den nasjonale elefanten i rommet: målstyringa og New Public Management i offentlig sektor? Går det an å lage en komedie om hvordan arbeidslivet i Norge er organisert? «Sektor» skildrer et avdelingsmøte et sted i det hverdagslige arbeidslivet i Norge. Teamlederen og Avdelingssjefen har kalt de ansatte inn til et viktig møte, men alt går ikke helt som de hadde tenkt. Datateknologien spiller ikke alltid på lag, og det er ikke alltid så lett å huske forskjellen på kjerneverdi og satsingsområde. «Sektor» er et humoristisk skråblikk på hvordan vi organiserer hverdagen vår på jobb, og presenterer en absurd versjon av et møte de fleste av oss har vært med på en versjon av. Stykket er tenkt spilt i alle kommuner i Rogaland i første omgang.

Dalane:

Utstilling og arrangement på Velferden – Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst

Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst arrangerer utstillingen Framferd med tre regionale kvinnelige kunstnere, som en ekstern del av programmet til Dalane Kulturfestival som i år har Kunst som metode og Flom som tema. Utstillingen vil utforske klimaendringer som tema, innrammet av de historiske omgivelsene rundt Velferden, som jo er et nedlagt gruveområde med tilhørende postindustrielt og dramatisk landskap. Utstillingen vil vare en helg, og i forbindelse med visning av denne, vil vi også arrangere et forum som oppsummerer og kontekstualiserer festivalen og utstillingen forøvrig, og til avslutte med en middag der alle kunstnere får møte hverandre.

7. februar ble første fordeling av midler for 2019 behandlet. Da kom det inn

49 søknader innen fristen, med en total søknadssum på kr. 3 809 918,-. Her ble 33 av søknadene imøtekommet med et samlet beløp på kr. 1 585 000,-.

Det kan søkes om tilskudd til Allment kulturarbeid to ganger i året. Neste søknadsfrist er 15. november. Søknadsportalen vil være tilgjengelig fra rundt en måned før søknadsfristen. Mer informasjon finnes her.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson