Wiki for folkehelse i Rogaland

Folkehelse Rogaland, logo

Folkehelse Rogaland

Nettside med informasjon om regionalt og lokalt folkehelsearbeid i Rogaland. 

I forbindelse med ny Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013 - 2017 er det blitt opprettet en  wiki for Folkehelse i Rogaland. På siden blir det lagt ut aktuelle dokumenter, notater og foredrag om helsefremmende og forebyggende arbeid i Rogaland. 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson