Oversiktsarbeid - kart, analyse og statistikk

Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for folkehelseovervåking i samsvar med  forskrift om oversikt over folkehelsen.

Etter folkehelseloven og plan- og bygningsloven skal fylkeskommuner gi råd og veiledning til samarbeidspartnere (kommuner, frivillige, helseforetak) med utgangspunkt i folkehelsestatistikk og anvendelse av statistiske resultater.

Det arbeides med å utarbeide en statistikkportal for 2015.

I forbindelse med arbeidet med Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 har Rogaland fylkeskommune i 2012 fått utarbeidet en kartlegging av helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for helse i Rogaland. Det ble i juli 2015 utarbeidet en ny  oversikt over helsetilstanden i Rogaland.  

Rogaland fylkeskommune har utvidet folkehelseprofilene for kommunene i Rogaland, de viser utvikling over tid og har et bredere sammenligningsgrunnlag (region, kostragruppe og kommuner av omtrent samme størrelse). Profilene består av en word-fil med figurer og noe tekst og en excel-fil med tallgrunnlaget figurene er basert på.

Bruk gjerne dokumentet for din kommune som et grunnlag for videre arbeid, eller kopier fra profilen og inn i ditt eget oversiktsdokument.

Dokumentene kan lastes ned herfra

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, forslag, eller finner feil.

Det ligger informasjon om folkehelsesituasjonen i Rogaland på Wiki folkehelse.

 

 

Nettsider med statistikk og eksempler på oversiktsarbeid

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson