Rogaland er et folkehelsefylke

Rogaland fylkeskommune vil bidra til et støttende miljø for god helse ved å iverksette en sunn helsepolitikk og forankre helse i alt vi gjør gjennom fylkeskommunale oppgaver som samfunnsplanlegging, opplæring, kultur, samferdsel, næring ol.

Nærmere informasjon om mål, strategier og tiltak for det regionale folkehelsearbeidet finner du i Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017 og vår  Wiki folkehelse.

Rogaland fylkeskommune arbeider i tråd med kravene i ny folkehelselov, med å ha oversikt over helsetilstanden i fylket og sentrale faktorer som påvirker denne. En ny og mer omfattende oversikt er nå utarbeidet, denne kan lastes ned her. Samtidig er fylkeskommunen en aktiv pådriver for og samordner av det øvrige folkehelsearbeidet i fylket. I Rogaland er partnerskap for folkehelse en sentral arena for dette.

Folkehelse Rogaland, logo

Wiki for folkehelse i Rogaland

Les mer >

Oversikt over nettsider om Folkehelse

Les mer >