Statens lånekasse for utdanning

Er du elev eller lærling i vanlig videregående opplæring, kan du ha rett til stipend og lån. Inntekten og formuen til forsørgerne dine (foreldre/steforeldre) påvirker hvor mye du kan få i stipend og lån.

Har du inntekt selv, eller høy formue, påvirker ikke dette stipendene og lånet ditt.

Må du bo borte for å ta videregående opplæring, kan du få bostipend.
 Lånekassens nettsider har en egen støttekalkulator til å regne ut hvor mye du kan få i støtte.

Del denne artikkelen på: