Trafikksikkerhetsprisen 2017

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland oppfordrer alle som gjør en spesiell, viktig og god innsats for trafikksikkerheten i fylket i år til å foreslå en verdig kandidat.

Kommuner og/eller andre instanser bør anerkjenne det gode arbeid som skjer i egen kommune for å redusere det store antallet alvorlige trafikkulykker hvert år.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget oppfordrer skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, FAU ved skolene og enkeltpersoner til å være kreative og gjøre en spesiell og positiv innsats for trafikksikkerheten.

Det er også svært viktig at noen ser hva som blir gjort og sender inn forslag til kandidater,  som vil bli vurdert blant forslagene som kommer inn. 

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget har satt fristen for innsending til 25.september 2017. Prisen er forøvrig på kr 25.000,-. 

Her kan du se en liten video om prisen:

https://www.facebook.com/rogfk/videos/1629199060445553/

Forslag til kandidater sendes til:
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget
v/  Wenche Myrland (wenche.myrland@rogfk.no)
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

Kontaktpersoner:
Ingrid Lea Mæland, distriktsleder Trygg Trafikk, Tlf 51921070, E-post: maeland@tryggtrafikk.no
Francis Hess, Trygg Trafikk, E-post: hess@tryggtrafikk.no 
Gustav Løge Fosse, leder FTU Rogaland, E-post: glfosse@lvs.no
Wenche Myrland, Samferdselavdelingen, fylkeskommunen, tlf. 51516917, eller E-post: wenche.myrland@rogfk.no

Del denne artikkelen på: