Tilgjengelighetsprisen 2019

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket.

Prisen består av et diplom og et prisbeløp på kr. 50 000,-.

Kriterier for tildeling

pr. 04.2017

1.
Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket.

2.
Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

3.
Satsingsområdene i Fylkesdelplan for universell utforming definerer prisens virkeområde:
- Kunnskap og kompetanse
- Bygg og anlegg
- Uteområder, friluftsliv og kulturminner
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
- Samferdsel
- Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

4.
Formelle krav
- Fristen for å foreslå kandidater til prisen er 15. september.
- Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
- Alle kan foreslå kandidater til prisen. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i.

5.
Prisen deles ut etter følgende kriterier
- Priskandidaten har vist stor kreativitet og nytenking for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger.
- Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet.
- Tiltaket/løsningen må være tatt i bruk.

6.
Bedømmelse
- Fylkesrådet for funksjonshemmedes arbeidsutvalg velger ut forslag til tre prioriterte kandidater, som legges fram for fylkesrådet.
- Fylkesrådet for funksjonshemmede innstiller én vinner til fylkestinget.
- Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv.
- Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i helhetsperspektivet.
- Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges.

7.
Prisen deles ut i Rogaland fylkestings møte i desember en gang hvert år, og består av et diplom og et prisbeløp på kr 50 000,-.
Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles prisen ikke ut.

 

Fristen for å sende inn forslag for utdeling 2019 er 15. september

 

Forslag til kandidat, med en kortfattet begrunnelse, sendes:

Rogaland fylkeskommune,
Postboks 130 Sentrum,
4001 Stavanger
Merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019

eller på e-post til:firmapost@rogfk.no
merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019

 

Spørsmål kan rettes til:
Paal Kloster
paal.kloster@rogfk.no
tlf: 51 51 66 47

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson