Miljøvernprisen 2019

Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris deles ut årlig til en bedrift, frivillig organisasjon, offentlig organ, institusjon eller enkeltperson(er) som har gjort en særskilt aktiv innsats for miljøet i Rogaland.
Frist for innsending av forslag er 20. oktober.

Prisen som ble opprettet i 1988, består av et diplom, et kunstverk av en kunstner bosatt i Rogaland og kr 50 000.

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslag må være begrunnet.

Prisen gis for særskilt aktiv innsats for våre omgivelser for å bevare og/eller heve miljøkvaliteten gjennom å opprettholde eksisterende kvaliteter, opprettholde tidligere situasjon eller å tilføre nye kvaliteter.

Mer konkret kan dette bety:

Hindre ødeleggelse eller forurensing av vann, luft, landskap, plante- og dyreliv, bygninger og bygningsmiljø eller andre verdifulle fysiske element i våre omgivelser.

  • Arbeid for å redusere skadelige klimagassutslipp.
  • Resultatet av en godt gjennomført fysisk plan for bedring av miljøkvaliteter, nye bygningsgrupper eller anlegg av høy kvalitet.
  • Arbeid for å fremme miljømessig god stedsutvikling.
  • Ombygging, påbygging, omfattende istandsetting eller restaurering av bygg eller anlegg som kan bidra til å fremme god byggeskikk.

 
Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no eller per post til:

Rogaland fylkeskommune
v/ Regionalplanavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson