Bragdprisen

Søknadsfrist: 1.november

Søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 1 måned før søknadsfristen.

Dersom søknad/rapporteringsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag.

 Lenke til søknadsskjema

Formål (vedtatt i FT 24.10.2017 sak 87/17)
Bragdprisen er en honnør til en person som har utført en særskilt innsats innenfor et hvilket som helst samfunnsområde, og består av en statuett av Kristoff Nasilowski, samt 50 000 kroner

Hvem kan nominere kandidater?
Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater som ikke er foreslått av andre.

Kriterier for tildeling

  • Kandidatene må ha markert seg ut over det vanlige nasjonalt og/eller internasjonalt i sitt arbeid.
  • Kandidatene må ha markedsført Rogaland på en positiv måte nasjonalt og/eller internasjonalt.
  • Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som ikke er bosatt i Rogaland, men som er nært knyttet til fylket eller har gjort en særskilt innsats for fylket.
  • Prisen tildeles bare én gang til samme person.

Krav til forslag
Forslag fremmes elektronisk på nettbasert skjema.
Forslag må inneholde en fyldig beskrivelse og redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og den betydning kandidatens arbeid har hatt for fylket.

Vi gjør oppmerksom på at forslagsteksten vil bli brukt i saksfremlegget som legges frem i politisk behandling. Det må derfor gis en god og helhetlig beskrivelse av kandidaten.

Avgjørelse
Innkomne forslag legges fram til politisk vurdering i fylkesutvalget. Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Prisutdeling
Bragdprisen overrekkes i et fylkesting.

Vinnere av Bragdprisen siden 1994:

2018 Tone og Gjert Ingebrigtsen, idrett
2017 Linda-Merethe Øye, samfunnsinnsats
2016 ikke utdelt
2015 Tore Christiansen, samfunnsinnsats
2014 Alexander Kristoff, idrett
2013 Henrik Ingebrigtsen, idrett
2012 Sarah Louise Rung, idrett
2011 ikke utdelt
2010 ikke utdelt
2009 Hildeborg Juvet Hugdal, idrett
2008 Cecilie Drabch Norland, idrett
2007 Kaizers Orchestra, musikk
2006 Jan Egeland, samfunnsinnsats
2005 Kristoffer Joner, film
2004 Bjørn Maaseide, idrett
2003 Charles Tjessem, matkultur
2002 Gunn-Rita Dahle, idrett
2001 Eirik Sønneland/Rolf Bae, idrett
2000 Vamp
1999 Arve Opdahl, kunstformidling
1998 Liv Kyllingstad Godin, samfunnsinnsats
1997 Hanne Haugland, idrett
1996 Eva Renate Nesheim/Gaute Rostrup, handikaparbeid
1995 Truls Mørk, musikk
1994 Leif Ove Andsnes/Erik Thorstvedt, musikk/idrett

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson