Regionale utviklingsmidler 2019

Regionale utviklingsmidler 2019

Regionale utviklingsmidler (RUM) skal støtte opp om prosjekter som utvikler lokalsamfunn i Rogaland. Støtten skal bidra til gjennomføring av tiltakene i flere handlingsplaner, samt løfte fylkeskommunens satsing på stedsutvikling og kompetanseheving.

Disse handlingplanene er:

 • Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013 – 2017
 • Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland 
 • Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 

Ordningen opererer derfor med 5 forskjellig tema:

 • Stedsutvikling
 • Folkehelse
 • Kompetanse
 • Universell utforming
 • Friluftsliv og naturforvaltning

Temaene er nærmere beskrevet i dokumentet Tema - beskrivelse og prioritering i høyremargen.

Hvem kan søke:

Frivillige organisasjoner, kommuner og friluftsråd

Søknadsfrist:

15. januar 2019 (med forbehold om vedtakelse av budsjett for 2019 i fylkestinget i desember).

Søknadsprosess

Søknad skjer gjennom  Webportalen for RUM innen søknadsfristen. Søknadene behandles da i Regional- og kulturutvalget i begynnelsen av april og søker vil få svar i etterkant.

Prioriteringer

Generelt prioriteres samarbeidsprosjekter og tverrfaglige prosjekter, dvs. prosjekter hvor det samarbeides på tvers av sektorer, fag og organisering.

For beskrivelse av og prioriteringer innenfor de 5 temaene henvises det til dokumentet Tema - beskrivelse og prioritering i høyremargen. Ytterligere beskrivelse og utdyping av satsingsområder og prioriteringer kan finnes i regionalplanene for de respektive tema.

Del denne artikkelen på:
Årshjul Regionale utviklingsmidler
 • Søknadsfrist nye prosjekter 15. januar
 • Rapportering 1. halvår 15. april (gjelder for alle pågående prosjekter)
 • Rapportering 2. halvår 15. september (gjelder for alle pågående prosjekter)
Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson