Fylkestilskudd til Miljøtiltak

Fylkeskommunens tilskudd til miljøtiltak skal bidra til å oppfylle målene i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning fra 2017 og Regionalplan for energi og klima (2010). 

Hvem kan søke:

Alle kan søke, men kommuner, samt frivillige lag og organisasjoner gis prioritet. 

Søknadsfrist:

15. januar

Hva det kan søkes støtte til:

Det kan søkes om støtte til informasjon/formidling, kartlegging/dokumentasjon og fysiske tiltak med klar miljøprofil.

Krav til søknaden:

Søknad om støtte skjer ved å fylle ut eget søknadsskjema (se høyre marg) og sende dette sammen med evt. vedlegg til Rogaland fylkeskommune.

Tiltaket skal være relevant i forhold til FINK og Regionalplan for energi og klima.

Se for øvrig eget kriteriesett for denne tilskuddsordningen i høyre marg.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson