Tilskudd til bibliotekutvikling

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle tjenestetilbudet i de kommunale folkebibliotekene i Rogaland.

Søknadsfrist: 1.desember
 Søknadsskjema

Frist for regnskap og rapport: senest 3 måneder etter gjennomført tiltak
Saksnummer er påkrevd ved rapportering. Dette finner du i tildelingsbrevet for tilskuddet eller ved å ta kontakt med fylkesbiblioteket.
 Rapportskjema

 Regional bibliotekplan for Rogaland 2014-2017

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson