Tilskudd til bibliotekutvikling

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle tjenestetilbudet i de kommunale folkebibliotekene i Rogaland.

Søknadsfrist: 1.desember

Søknadsskjema publiseres 1. oktober. 

Frist for regnskap og rapport: senest 3 måneder etter gjennomført tiltak
Saksnummer er påkrevd ved rapportering. Dette finner du i tildelingsbrevet for tilskuddet eller ved å ta kontakt med fylkesbiblioteket.

Grunnet overgang til nytt saksbehandlingssystem i fylkeskommunen vil rapportskjema ikke være tilgjengelig frem til i begynnelsen av mai. Ta kontakt med saksbehandler ved spørsmål

 Regional bibliotekplan for Rogaland 2014-2017

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson