Disse partiene har innlevert listeforslag i Rogaland

Se listene her

Alle listeforslagene vil bli behandlet i fylkesvalgstyret sitt møte den 16.5.2017.
Fylkesvalgstyret avgjør om forslag til valglister kan godkjennes.

Alliansen -  se liste med kandidater her

Arbeiderpartiet -  se liste med kandidater her

Demokratene i Norge -  se liste med kandidater her

Fremskrittspartiet -  se liste med kandidater her

Helsepartiet -  se liste med kandidater her

Høyre -  se liste med kandidater her

Kristelig Folkeparti -  se liste med kandidater her

Kystpartiet -  se liste med kandidater her

Liberalistene -  se liste med kandidater her

Miljøpartiet De Grønne -  se liste med kandidater her

Norges kommunistiske parti -  se liste med kandidater her

Partiet de Kristne -  se liste med kandidater her

Pensjonistpartiet -  se liste med kandidater her

Piratpartiet -  se liste med kandidater her

Rødt -  se liste med kandidater her

Senterpartiet -  se liste med kandidater her

Sosialistisk Venstreparti -  se liste med kandidater her

Verdipartiet -  se liste med kandidater her

Venstre -  se liste med kandidater her

- - - - -

Del denne artikkelen på: