Uten navn

Ungdommens fylkesting

Fra 2018 blir det ungdommens fylkesting i Rogaland !!
Ungdommens fylkesting (UFT) og ungdommens fylkesutvalg (UTU) er rådgivende for fylkeskommunen og gis reell påvirkningsmulighet i saker som gjelder ungdommens egen hverdag.
Ordningen skal gi ungdommen mulighet til å komme med innspill og uttale seg så tidlig som mulig i saksbehandlingsprosessene, og være en plattform der de kan ta opp saker på eget initiativ. 

27745084_10213900018427904_1095570586_o - velg denne

Oppnevning av representanter
I følge vedtekter skal det oppnevnes én representant og to vararepresentanter fra hver kommune til UFT. Representantene skal velges av lokalt ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre, men representantene trenger ikke være medlem av disse. Dersom kommunen ikke har slike organer, gjøres oppnevningen fra elevråd eller ungdomsorganisasjon.
Pr. 1. februar er det oppnevnt representanter fra 24 av fylkets 26 kommuner (Lund og Hjelmeland mangler å oppnevne representanter)

Reglement
 Vedtatt reglement finner du her

 

Kontaktinformasjon
Lurer du på noe, så ta gjerne kontakt:

Mentorer (oppnevnt av Rogaland fylkesting):
Julia Wong, tlf. 96814789, mail: juliawong@hotmail.no
Aleksander Stokkebø, tlf. 95747143, mail: aleksander.stokkebo@gmail.com

Utvalgssekretariatet
Saksbehandler Chalotte Rosenberg Davidsen, tlf. 51516781, mail: chalotte.rosenberg.davidsen@rogfk.no
Fagleder Ragnhild Holte, tlf. 51516607 / 41552962, mail: ragnhild.holte@rogfk.no

Fylkestinget har vedtatt at det fra 2018 skal opprettes et ungdommens fylkesting, UFT og ungdommens fylkesutvalg, UFU i Rogaland; jf.  ft-sak 130/16 og  ft-sak 69/17

Det konstituerende møte i ungdommens fylkesting ble avholdt på Scandic Stavanger City lørdag 3. februar fra 9.30 til søndag 4. februar til ca. 16.00

Les mer >

Fredag 20. oktober 2017 var både representanter og vararepresentanter invitert til en oppstartskonferanse med fokus på skolering. 

Les mer >
Kontaktperson