Direkte fra politiske møter

Politisk dagsorden er en orientering om den politiske behandling av utvalgte saker i fylkesutvalgsmøter og fylkestingsmøter.

Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan forekomme.

Er du interessert i fullstendig sakskart, saksforelegg eller protokoll fra møtene, finner du mer informasjon i vår  politisk møtekalender eller ta kontakt med fylkesordførerens sekretariat på telefon 51 51 66 08.