Fylkesordfører

Solveig Ege Tengesdal, KrF, fylkesordfører med kjede til side
 

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal representerer Kristelig Folkeparti (KrF) og ble ved konstitueringen av fylkestinget i 2015 valgt som fylkesordfører.

Fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte leder og rettslige representant.

Kontaktinformasjon:
Solveig Ege Tengesdal
Tlf. 907 22 027
E-post: fylkesordforer@rogfk.no

     
Marianne Chesak, Ap, fylkesvaraordfører
 

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak representerer Arbeiderpartiet (Ap).

Kontaktinformasjon:
Marianne Chesak
Tlf. 905 69 001
E-post: marianne.chesak@rogfk.no