Fagdag om lav- og nullutslippsløsninger innen transport

Fredag 3. november 08:30-15:00 arrangerer Rogaland fylkeskommune en fagdag om lav- og nullutslippsteknologi innen transport på Sola Strand Hotel.

Miljø og klima er temaer som er i økt fokus hos fylkeskommunen, og en fagdag om lav- og nullutslippsteknologi er en politisk bestilling (FT- sak 52/16 14. juni 2016). Hensikten med fagdagen er å gi en god oversikt over ulike lav- og nullutslippsløsninger innen transport, både på sjø og på land, samt muligheter og utfordringer i Rogaland. Vi har invitert dyktige foredragsholdere som skal snakke om løsninger basert på hydrogen, batteri og biogass. Fagdagen arrangeres hovedsakelig for fylkestingspolitikere, med også andre relevante aktører i regionen inviteres.

Arrangementet er gratis for inviterte. Påmelding innen tirsdag 24. oktober!

Program for dagen, med forbehold om endringer:

Tema Foredragsholder
Registrering og kaffe  
Velkommen, praktisk informasjon Konferansier Torbjørn Kindingstad
Batteriferje/båt Ingve Sørfonn (Wärtsilä Norway)
Batteriferje/båt Edmund Tolo (Fjellstrand)
Batteribusser, erfaringer fra drift i Rogaland Henning Berthelsen (Norgesbuss)
Pause  
Hydrogenproduksjon i Suldal Rainer W. Speth og Cyril Dufau-Sansot (Norsk H2)
Hydrogen som drivstoff i kjøretøy på land Kristoffer Olsen (ITM Power)
Hydrogen som drivstoff for båt/ferje Anders Ødegård (Sintef)
Hydrogenproduksjon fra biogass Agri-e
Lunsjbuffet kl. 11:30  
Biogass som drivstoff på land og for båt/ferje, bruk av biogass i fremtiden Fredrik Eikum Solberg (Biogass Oslofjord)
Klimagassreduksjon ved bruk av biogass som drivstoff Anders Pederstad (Carbon Limits)
Biogassproduksjon i Rogaland Kjell Øyvind Pedersen (IVAR)
Pause  
El- og gassnettet i Rogaland Lyse (Ikke bekreftet)
Veien videre for Rogaland fylkeskommune Gottfried Heinzerling (Rogaland fylkeskommune)
Oppsummering av dagen (Ikke bekreftet)
Avslutning Konferansier

 

Velkommen til Sola Strand Hotel fredag 3. november! Meld deg på her:

Del denne artikkelen på: