politisk_banner

For politikere

Her finner du informasjon for deg som er politiker i Rogaland.

Rutiner og skjemaer

Reiseregning for folkevalgte (Excel)

Informasjon om sykefravær - folkevalgte

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

 Her kan du lese Reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår i Rogaland fylkeskommune

Ansvar og myndighet

Som folkevalgt i fylkeskommunen har representantene både rettigheter og plikter.

 Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune (Delegasjonsreglementet) inneholder reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår og viser hvilke fullmakter fylkestinget har gitt til fylkesutvalget, utvalg, fylkeskommunale foretak og fylkesrådmann. Vedtatt i fylkestinget 8. desember 2015, sak 117/15.

Overnatting fylkestinget

Her kan du bestille overnatting i forbindelse med fylkestingsmøtene.

Fylkeskommunal iPad

Her kan du bestille fylkeskommunal iPad.