Regionalplan for bibliotek i Rogaland 2014-2017

Vedtatt

Regionalplan for bibliotek i Rogaland beskriver fylkeskommunens prioriteringer i arbeidet med bibliotek.

Siden dette er en regionalplan etter Plan- og bygningsloven, skal den likevel være veiledende for kommunale og statlege styresmakter i Rogaland sitt bibliotekarbeid.

Fylkeskommunen si rolle er hovedsaklig som utvikler, pådriver og tilrettelegger, og det er grunnlaget for kapitlene om utfordringer og handlingsprogrammet. Dette er en bibliotekplan, ikke en litteraturplan. Litteraturen som kunstart er beskrevet i "Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025". Planen ble vedtatt av  fylkestinget 10. desember 2013 i sak 82/13.

Regionalplan for bibliotek i Rogaland 2014-2017, samt handlingsprogrammet for Rogaland fylkesbibliotek 2017, kan lastes ned øverst til høyre under "Vedlegg".

Regionalplan for bibliotek i Rogaland 2014-2017 (pdf) (855,80 kB) Handlingsprogram for bibliotek 2017 (138,70 kB)
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: