Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025

Vedtatt
Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 ble vedtatt på  fylkestinget 21.4.2015 i sak 19/15. Planen beskriver situasjon, utviklingstrekk og strategier for kulturlivet i fylket, med vekt på fylkeskommunen sine arbeidsområder.

Planen fastslår disse overordnede målene for kulturpolitikken i Rogaland fylkeskommune:

  • Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for dens innbyggere.
  • Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og ha mulighet for kulturutøvelse med utgangspunkt i egne forutsetninger.
  • Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands nasjonale og regionale kultur- og naturarv, og gjennom dette skape grunnlag for innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet.
  • Kulturens egenart skal ivaretas gjennom profesjonelle aktører med høy kompetanse og forutsigbare og akseptable rammer.

Planen utfylles med et mer konkret handlingsprogram, som rulleres årlig.

Del denne artikkelen på: