Regional planstrategi 2017-2020

Regional planstrategi er et politisk styringsdokument som skal utarbeides minst en gang for hver valgperiode. 

Strategien vil være et sentralt styringsverktøy for fylkeskommunen i perioden 2017–2020.

Regional planstrategi 2017-2020 

Strategien beskriver viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer i Rogaland, og tar stilling til hvilke områder som skal følges opp gjennom planfaglig veiledning og regionalt utviklingsarbeid. Planstrategien ivaretar også nasjonale forventninger, og fungerer som et grunnlag i lokalt planstrategiarbeid.

Kunnskapsgrunnlag

Rapporten «Samfunnsutfordringer i Rogaland» oppsummerer kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi 2017-2020. Den er basert på en rekke kilder, blant annet regionale utviklingstrekk for Rogaland 2015 og en attraktivitetsanalyse for fylket. Last den ned her: 

I tillegger det gjennomført en omfattende medvirkningsprosess. Her har aktører fra kommuner, næringsliv, frivillige organisasjoner og regionale statlige virksomheter gitt innspill til hvilke samfunnsutfordringer i Rogaland som bør prioriteres gjennom videre regional planlegging. Det er også gjennomført en intern medvirkningsprosess i fylkeskommunen.

Virkemidlene for å løse prioriterte samfunnsutfordringer i Rogaland finnes både på regionalt og lokalt nivå. Vi oppfordrer kommunene til å legge kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi til grunn for eget planstrategiarbeid.

Reisen til Rogalands framtid

Sentrale aktører i fylket har gjennom tre samlinger bidratt med å beskrive de største utfordringene i Rogaland. Tittelen er "Reisen til Rogalands framtid", og resultatet fra dette arbeidet er beskrevet i tre rapporter. De tre rapportene er laget i samarbeid med Telemarksforskning. 

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson