Kunnskapsgrunnlaget til Regionalplan for klimatilpasning

Auestadåna i flom. Foto: Gudrun Kristensen

Auestadåna i flom. Foto: Gudrun Kristensen

Her finner du samlet kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. 

I løpet av planprosessen til Regionalplan for klimatilpasning, vil det bli utarbeidet flere dokumenter som sammenstiller og oppsummerer kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. Noe utarbeides av fylkeskommunen, og noe utarbeides av eksterne konsulenter. Dette vil gi grunnlag for å utarbeide selve planen, men også et handlingsprogram. 

Rapporter og analyser legges ut her så snart de er publisert.  

Del denne artikkelen på: