Regionalplan Jæren - Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag

I forbindelse med arbeidet med regionalplan for Jæren er det utarbeidet en rekke rapporter og dokumenter, disse finner du her. 

«Fremtiden bygger ikke seg selv, det er fortiden som bygger fremtiden, og vi er fremtidens fortid.» (Tore Renberg, Stavanger)

Om vi skal lykkes med å planlegge for framtida må vi altså forstå hvor vi kommer fra, og hvor vi står i dag.
Dette innebærer at vi må skaffe oss kunnskap om situasjonen i regionen i dag, hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor? Samtidig må vi benytte tilgjengelig data som kan fortelle oss noe om hvordan situasjonen kan komme til å se ut i årene fremover, dette kan fortelle oss noe om hvilke grep vi må ta bruk for å oppnå den utviklingen og retningen vi ønsker. I forbindelse med dette planarbeidet er det utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag. De ulike problemstillingene og situasjonen i planområdet er dermed godt belyst, og vi har god oversikt over hvilke grep og virkemidler som må tas i bruk for at vi skal nå målene våre. 

Til sammen er det utarbeidet 18 ulike dokumenter og rapporter, noen av rapportene er utarbeidet av fylkeskommunens egne fagfolk, mens andre er utarbeidet av eksterne konsulenter på oppdrag fra fylkeskommunen.

Du finner alle rapportene i margen til høyre. 

Del denne artikkelen på: