Regional kulturplan 2015-2025

Vedtatt

Vedtatt i 2015. 

Om planen

Planen beskriver situasjon, utviklingstrekk og strategier for kulturlivet i fylket, med vekt på fylkeskommunen sine arbeidsområder.

Kulturplanen utfylles med et mer konkret handlingsprogram, som rulleres årlig. Du kan laste ned begge dokumentene fra kolonnen på høyre side. 

Mål

Planen har følgende mål for kulturpolitikken i Rogaland:

  • Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for dens innbyggere.
  • Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet, og ha mulighet for kulturutøvelse etter egne forutsetninger.
  • Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands nasjonale og regionale kultur- og naturarv. Vi skal skape innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet.
  • Kulturens egenart skal ivaretas gjennom profesjonelle aktører med høy kompetanse og forutsigbare og akseptable rammer.

Dokumenter

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 (PDF, 1,04 MB)
Handlingsprogram 2018 for Regional kulturplan for Rogaland (PDF, 1,36 MB)

Vedlegg

Vedtak i fylkestinget sak 19-15 Regional kulturplan for Rogaland (PDF, 225,02 kB)
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: