Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet er et prioritert område i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Det handler om å sikre at tiltak ikke utformes eller plasseres på en slik måte at de utgjør fare for liv og helse, miljø, og infrastruktur.

Under finner du planveiledning for konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse og klimatilpasning.

Se også