Plan Rogaland

Utsnitt av fire planer. På alle planene står fylkeskommunens visjon "Vilje gir vekst".

Plan Rogaland gir deg veiledning og informasjon om regionale planer, strategier og viktige tema i planleggingen.

Målet med siden er:

  • å styrke kunnskapen og innsikten i hvordan planprosessene fungerer
  • å styrke samarbeid og samhandling i arealsaker på tvers av forvaltningsnivåene
  • å øke tydelighet og forutsigbarhet og dermed redusere konfliktnivået i arealsaker
  • å effektivisere saksbehandlingen gjennom lett tilgjengelig informasjon og færre konfliktsaker

Målgrupper for informasjonen er plansaksbehandlere og politikere både på kommunalt og regionalt nivå i Rogaland. Siden kan også ha stor verdi for konsulenter, næringsliv, interessegrupper og enkeltpersoner.

Gå direkte til

 Regionale planer og strategier for en samlet oversikt over alle regionale planer og strategier i Rogaland.

 Planer under arbeid for informasjon om pågående regionale planprosesser. 

 Planveiledning for mer informasjon om viktige tema i planlegging og hvordan regionale føringer forventes fulgt opp i lokal planlegging

 Planprosesser med informasjon om hvordan fylkeskommunen ønsker å samhandle i med kommunalt nivå i ulike typer planprosesser

Kart og statistikk for informasjon om vår statistikk og kartopplysning for Rogaland.

 Regionalt planforum for påmelding og informasjon om kommende møter. 

Del denne artikkelen på: