Gi innspill til konkurransegrunnlag for konsulentoppdrag om boområdekvalitet på Jæren

Leverandører og andre interesserte gis med dette mulighet til å kommentere utdrag av Rogaland fylkeskommunes foreløpige konkurransegrunnlag i forbindelse med anskaffelse på evaluering og kunnskapsgjennomgang på temaet «byboliger og livskraftige nabolag» innen 14. februar.

Dagens retningslinjer for bolig- og områdekvalitet i Regionalplan for Jæren skal oppdateres. Fylkeskommunen skal sammen med byvekstkommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg invitere aktuelle fagmiljøer til å levere tilbud på en evaluering og kunnskapsgjennomgang på temaet «byboliger og områdekvalitet». Denne skal resultere i oppdaterte kvalitets og designkriterier som er egnet for implementering i en oppdatert regionalplan for Jæren og tilhørende kommuneplaner.

Fylkeskommunen ber aktuelle tilbydere, kommuner og andre interesserte om å kommentere og gi innspill til konkurransegrunnlaget på Doffin/Mercell. Frist for innspill er 14. februar. Konkurransen lyses ut kort tid etter med planlagt tilbudsfrist 4.mars. Det er foreløpig avsatt 800 000 kr eks mva til konsulentarbeidet.

Formålet med oppdraget er å utvikle forslag til oppdaterte kvalitets- og designkriterier som sikrer byboliger og områdekvalitet i planområdet for Regionalplan for Jæren. Konsulent skal forestå kunnskapsgjennomgang med en regionalt gjennomført innspillprosess. Det er ønskelig å hente kunnskap om hva som skal til for at ulike husholdningstyper skal bosette seg i sentrale by- og tettstedsområder, med særlig fokus på bolig og områdekvalitet. Tilbyder skal utvikle oppdaterte kvalitets- og designkriterier i form av bestemmelser, retningslinjer, normer, veiledere o.l. Disse skal fungere som en helhetlig verktøykasse som sikrer god utvikling av områder, byggeprosjekter, boliger og byrom med fokus på fysiske og funksjonelle egenskaper.

Aktuelle konsulenter som ønsker å gi innspill til tilbudet bes registrere seg og benytte mercell til å sende innspill/kommentarer/spørsmål:

Veiledende kunngjøring på Mercell

Interesseorganisasjoner og andre som ønsker å sende innspill til oppdraget bes kontakte oppdragsgivers kontaktperson på e-post eller telefon.

per.anda@rogfk.no eller 51516738

Oppdragsbeskrivelse/konkurransegrunnlag:

Bakgrunn og støtteinformasjon

Livskraftige nabolag
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson