Regionalplan Jæren 2050 - planprogram vedtatt

Regionalplan Jæren 2050 - planprogram vedtatt

Planprogrammet for regionalplan Jæren ble 12. juni vedtatt av fylkestinget i Rogaland. 

Under høringen av planprogrammet har vi mottatt 31 innspill der 10 av 11 kommuner i planområdet har gitt tilbakemelding. I hovedsak er tilbakemeldingene positive, og støtter hovedgrepene i dokumentet. Det er noen tema som gjentas, betydningen av byvekstavtalen, framtidens boligbehov og flere av kommunene tar opp behovet for at regionalplanen må gi rom for at det er forskjell på by og land, og dermed mulighet for differensiering.

Mange tar også opp viktigheten av regionalt samarbeid, på tvers av både kommuner, forvaltningsnivåer, offentlig og privat sektor. Alle innkomne innspill vil bli tatt med videre i planarbeidet og drøftingene omkring de enkelte temaområdene.
På bakgrunn av høringene vedtok fylkestinget at planområdet skal utvides til også å innlemme Finnøy og Forsand. De to kommunene skal fra 1. januar 2020 være del av henholdsvis nye Stavanger kommune, og nye Sandnes kommune. 

Vi ser fram til en travel høst, der medvirkning og samarbeid står i fokus når vi nå skal utarbeide og forme selve plandokumentet.

Så, hva er egentlig planen??

Hva er egentlig planen
Del denne artikkelen på:
Regionalplan Jæren 2050 - planprogram vedtatt juni 18 (10,63 MB)
Forside regional planstrategi

Regional planstrategi er et politisk styringsdokument som skal utarbeides minst en gang for hver valgperiode. 

Les mer >
Lenker