Planprogram for Regionalplan for klimatilpasning på høring

Tørkesommeren 2018. Ålgård. Foto: Reidun S. Skjørestad

Planprogrammet for regionalplan for klimatilpasning er ute til høring og offentlig ettersyn. Målet er at planen skal bidra til et mer klimatilpasset samfunn.  Høringsfristen er 22. mars. 

Regionalplan for klimatilpasning skal være en overordnet og strategisk plan, med et forebyggende perspektiv. Flom, havnivåstigning og
skred er eksempler på aktuelle tema. Planen berører hele fylket.

Mer informasjon om planarbeidet finner du under " Plan Rogaland". Husk at høringsfristen er 22. mars. 

Høringskonferanse

Vi arrangerer høringskonferanse 21. februar, der vi inviterer alle interesserte til å bidra i dialogen om hva den regionale planen for klimatilpasning bør inkludere, og hvordan vi skal gjennomføre planprosessen videre. 

Meld deg på høringskonferansen  her. Påmeldingsfristen er 14. februar.

Fylkesutvalget vedtok 29. januar å legge ut planprogrammet på høring og offentlig ettersyn.

Del denne artikkelen på: