Perspektiv 2050 – framtidsbilder for Jæren

Regionalplan Jæren 2015 verksted for å diskutere framtidsbildet

Arbeidet med å revidere Regionalplan Jæren 2050 er godt i gang. Representanter fra næringslivet, folkevalgte og forvaltningen var samlet på det første av tilsammen tre verksteder i scenarieprosessen for Jæren.

– Gjennom gruppeoppgaver og foredrag skal de tre verkstedene bidra til å løfte blikket og se det store bildet for Jæren som samfunn og bo- og arbeidsmarkedsregion. Verkstedene skal styrke nettverkene og bane vei for tettere samhandling på kryss og tvers av regionen, sier regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune, Christine Haver.

 

Det første verkstedet skal gi et felles bilde av regionens situasjon og trekke de lange linjene i utviklingen. Hovedtema som ble diskutert var hvilke drivkrefter og trender som påvirker utviklingsmulighetene for regionen sett i et langsiktig perspektiv.

Jan Dietz, strategikonsulent i Dietz Foresight, ledet gruppearbeidet og var fasilitator under det første verkstedet. 

– Vi skal identifisere og analysere og det er deltagernes egne erfaringer, kunnskap og vyer som vil være sentrum for samtalene, sier Dietz.

 

– Sett utenfra kan en påstå at Jæren ikke har hatt en spesielt helhetlig byutvikling. De fire hovedsentrene Stavanger, Sandnes, Sola og Forus ligger svært tett geografisk, allikevel er bosetningen og handelen spredt. Det er komplisert transport mellom de fire hovedsentrene og innbyggerne er i stor grad avhengig av bil for å ta seg effektivt rundt. Regionen trenger nye løsninger for kollektiv og en mer helhetlig tanke rundt handel og bosetning de neste 30 årene, sier strategikonsulent i Dietz Foresight, Jan Dietz.

Regionalplan Jæren 2050 - Framtidsbildet-15

Anders Ese forklarer ulike historiske utviklingstrender for Jæren.

Anders Ese, arkitekt med spesialisering i urban utvikling fra Rodeo arkitekter, holdt et spennende innlegg der han presenterte forskjeller og likheter i regionen, sett i lys av et historisk perspektiv. Han la spesielt vekt på forskjellene som alltid har eksistert mellom by og land, mellom olje og jordbruk og mellom rik og fattig.

Anders Ese er klar på hva som må til for at vi skal få til endring i planarbeidet framover.

 

– Scenariogruppene får en viktig rolle som «tenke-tank» og idématerialet vil bli brukt til å lage interessante og tankevekkende scenarier, eller framtidsbilder, for regionen. De tre verkstedene skal sammen danne grunnlaget for det videre arbeidet med Regionalplan Jæren 2050, avslutter regionalplansjef Christine Haver.

De to neste verkstedene skal gjennomføres 17. oktober og 8. november.

Regionalplan Jæren 2050 - Framtidsbildet-22

 

Regionalplan Jæren 2050 - Framtidsbildet-10

 

Regionalplan Jæren 2050 - Framtidsbildet-19

 

Regionalplan Jæren 2050 - Framtidsbildet-9

 

Regionalplan Jæren 2050 - Framtidsbildet-16
Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson